Street от #fyodorova_ph

Фотоотчёт, Алматы Street от #fyodorova_ph от 11 сентября 2022 года, г.Алматы, фотограф: #fyodorova_ph