"Agosto"

Фотоотчет Алматы "Agosto" от 19 августа 2023 года, г. Алматы, ул. Казыбек би,43б, фотограф: #fyodorova_ph