FENOMEN

Фотоотчет Алматы FENOMEN от 8 марта 2023 года, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, фотограф: #fyodorova_ph