Gypsy Bar

Фотоотчет Алматы Gypsy Bar от 23 апреля 2016, Алматы, ул. Желтоксан, 148, фотограф: Nurshhh