Maranta Gusto

Фотоотчет Maranta Gusto от 04 марта 2016, Алматы, ул. Желтоксан, 148, фотограф: Олег Ким