Steak house "Ziyafet"

Фотоотчет Алматы Steak house "Ziyafet" от 16 января 2016, Алматы,ул. Желтоксан,172, фотограф: Олег Ким