VENEZIA Resto Bar

Фотоотчет Алматы Tapas Bar от 10 февраля 2017, Алматы, Желтоксан, 96/98, фотограф: BobDarly