Ziyafet Steak House

Фотоотчет Алматы Ziyafet Steak House от 13 ноября 2020 года, г.Алматы, пр. Желтоксан, 172, уг. ул. Сатпаева, фотограф : #artemrepnoy7