Ziyafet Steak House

Фотоотчет Алматы Ziyafet Steak House от 14 февраля 2021 года, г.Алматы, пр. Желтоксан, 172, уг. ул. Сатпаева, фотограф : #sasha_bedarev